0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Ambulante hulpverlening

De begeleiding kan gericht zijn op een baby/peuter (eten, slapen, huilen, etc.), een schoolkind/jongere (opvoeding, ontwikkeling, leren, psycho-educatie, ouderbegeleiding) of een kind/jongere met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (ondersteunende begeleiding, opvoeding, ontwikkeling).

Oly-Yk-Olyk-Extra

Ondersteuning bij vragen over opvoeding & ontwikkeling

Bij ‘lichte’ vragen

In sommige situaties voelt het niet alsof je een vraag hebt waarbij je direct professionele en langdurige hulp nodig hebt. Toch mis je tijdelijk de handvatten die je nodig hebt om positief en daadkrachtig in je gezinnetje te staan. Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Er is onlangs een stressvolle gebeurtenis geweest, zoals overlijden of een scheiding. Of je mist tijdelijk de energie om er echt te zijn voor je kind(eren) door factoren in jezelf of dingen waardoor je kind zich niet gelukkig voelt. Olyk-Kindertherapie biedt ondersteuning bij lichte problematiek en dit wordt met een indicatie door de Zeeuwse gemeentes vergoed. De bedoeling van deze ondersteuning is dat u niet te lang blijft lopen met de problemen die u ervaart. Vroegtijdig professionele hulp inschakelen kan waardevol zijn om een opeenstapeling van problemen te voorkomen.

Als er meer nodig is

Wij zijn gespecialiseerd in hechtingsgerichte gezinstherapie. Daarvoor maken we gebruik van de methode DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy). We richten ons daarbij op herstel van relaties binnen het gezin, zodat negatieve interacties binnen het gezin omgezet worden in positieve interacties. Daarnaast bieden we intensieve opvoedingsondersteuning en begeleiden we bezoeken tussen ouders en kind, wanneer er sprake is van een uithuisplaatsing. 

 Smiling kids

Logo Olyk Wit Label