0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Maak kennis met ons team

Jozé Jonker-de Ridder

Hallo, ik ben Jozé en ik werk als bewegings-  en lichaamsgericht therapeut bij Olyk-Kindertherapie!

Sinds september 2019 ben ik als Bewegings- en lichaamsgericht therapeut het team van Olyk komen versterken. Bewegingstherapie is een ervaringsgerichte therapie. Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leer je fietsen niet door erover te praten, maar door te doen.

Door te doen en te ervaren wil ik kinderen, samen met de ouders/verzorgers, helpen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van hun unieke talenten en mogelijkheden. Als basis hiervoor is het vertrouwen in het eigen lichaam nodig (zelfbewustzijn) en mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan (bewustzijn van anderen). Beweging en spel is het natuurlijke middel om beide te bewerkstelligen.

In beweging en spel wordt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken. Ik kijk naar de lichaamstaal, de reacties en de initiatieven van het kind waarop de bewegingsinterventies aansluiten. Binnen de (bewegings-)relatie gaan we op ontdekkingstocht. We onderzoeken spelenderwijs de gevoelens, het gedrag en de denkwijzen. Hierbij wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid om te ontdekken aangesproken. Samen met het kind en de ouders/verzorgers maak ik een vertaalslag van de bewegingsvormen naar het dagelijks leven. Zo help ik een kind bijvoorbeeld zijn emoties te reguleren, weerbaarder te worden of samen te werken. Het kind leert zo al doende om op een andere manier met situaties uit het dagelijks leven om te gaan, maar ook ervaringen uit het verleden te verwerken en een plek te geven.

Soms heeft een kind een moeizame start in het leven. Er kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest waardoor het te weinig de mogelijkheid heeft gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Om het zelfvertrouwen bij kinderen te vergroten en de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s) te versterken maak ik gebruik van Sherborne Samenspel. Binnen deze methode is het niet de therapeut die spelvormen met het kind doet, maar de ouders/verzorgers zelf. Middels gerichte bewegingsspelvormen, kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen en op hen te leren vertrouwen. Maar het leert ook de eigen kracht te ontwikkelen en inzetten, op een gezonde manier.Ouders/verzorgers leren te kijken naar wat hun kind laat zien (o.a. in lichaamstaal) en hierop af te stemmen waardoor de onderlinge band versterkt wordt.

Ik word er blij van als ik door middel van mijn therapie kinderen en hun ouders weer op weg kan helpen naar een meer stabiele toekomst.

 

 

Jozé

Jozé

Bewegings- en lichaamsgericht therapeut

Logo Olyk Wit Label