0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Nurture & Play

Vooraf vindt een screening plaats. Op basis daarvan gaan we na of de groepsinterventie passend is. Zo niet, dan kan individuele Nurture & Play of Theraplay helpend zijn.

Oly-other-Olyk-Nurture

Nurture & Play is een kortdurende interventie voor zwangere vrouwen en moeders met een baby of peuter. De interventie is ontwikkeld in Finland door Saara Salo en haar collega’s en is gebaseerd op Theraplay en ‘mentalizing theory’. De interventie vindt plaats in kleine groepen en is gericht op het vergroten van een positieve en hechte band tussen moeder en kind. (Aanstaande) moeders die, om welke reden dan ook, meer moeite hebben om zich positief te verbinden met hun kindje, zijn van harte welkom. De interventie is kortdurend, laagdrempelig, gericht op preventie en voor zwangeren en moeders een gelegenheid om in contact te komen met elkaar.

Op dit moment bekijken we of er behoefte is aan deze interventie en of er financiering beschikbaar is. Graag krijg ik daarom een bericht als u belangstelling heeft (als professional voor uw cliënten of als aanstaande moeder). Is er voldoende animo, dan kunnen we starten met een pilot.

Stuurt u alstublieft een e-mail naar mail@olyk.nl. Ook als u vragen heeft.

Logo Olyk Wit Label