0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Speltherapie / psychomotorische therapie

Voor kinderen 3-12 jaar en oudere kinderen met een ontwikkelingsachterstand bieden wij de specifieke behandelmethodes speltherapie en psychomotorische therapie.

Speltherapie is een vorm van kinderpsychotherapie. Zoals volwassenen woorden gebruiken om zich te uiten, gebruiken kinderen hun spel als taal: terwijl ze spelen, uiten ze hun gevoelens, gedachten en ervaringen. In speltherapie maak ik gebruik van deze natuurlijke uitingsvorm, omdat kinderen het vaak moeilijk vinden om hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Uw kind mag bij mij spelen in een veilige omgeving, de spelkamer. De inrichting van de spelkamer nodigt uit tot allerlei vormen van spel. Vanuit de cliëntgerichte benadering die ik hanteer, geeft uw kind aan waar het mee wil spelen. Ik ga mee in de speelwereld van uw kind en voeg binnen de speelwereld mijn therapie in. Uw kind krijgt de ruimte om nieuwe ervaringen op te doen en oude gebeurtenissen uit te spelen, waardoor hij/zij weer op zichzelf kan vertrouwen en op een positieve manier vanuit eigen kracht de wereld tegemoet kan treden.

Speltherapie kan helpend zijn bij uiteenlopende problemen, waardoor een kind soms vast kan lopen. In speltherapie is spelen tegelijk het verwerken van gebeurtenissen én het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om weer positief in het leven te staan. Redenen om uw kind aan te melden voor speltherapie, kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Prikkelbaarheid, snel boos, snel huilen
 • Teruggetrokken of druk gedrag
 • Faalangst / onzekerheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Laag zelfvertrouwen / zefbeeld
 • Slaapproblemen, angstige dromen, angsten
 • Bedplassen
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Eetproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Pesten
 • Ruzie maken
 • Moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten
 • Het verlies van een dierbare
 • Een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname
 • Echtscheiding
 • Mishandeling, geweld, seksueel misbruik (als slachtoffer of als getuige)

Een praktijkvoorbeeld

Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor kinderen en jongeren. Binnen PMT wordt gebruik gemaakt van sport en spelvormen in een gymzaal of beweegruimte. Deze vorm van therapie sluit aan bij de belevingswereld van kinderen / jongeren omdat ze graag bewegen, creatief bezig zijn en spelen.
Psychomotorische therapie is een doe-therapie. In de therapie laten kinderen / jongeren zien wie ze zijn, ontdekken ze waarom ze dingen doen en hoe ze op bepaalde situaties reageren. Bijvoorbeeld waarom je boos wordt, waarom je altijd ruzie krijgt met leeftijdsgenoten of waarom je vaak bang bent.
 
Binnen de PMT kunnen kinderen / jongeren werken aan bijvoorbeeld:

 • Vergroten van zelfvertrouwen / weerbaarheid
 • Grip krijgen op impulsiviteit
 • Verbeteren van zelfbeheersing / boosheid
 • Bevorderen van het concentratievermogen
 • Versterken van frustratietolerantie en zelfstandigheid
 • Leren uiten van emoties
 • Verminderen van lichamelijke (onbegrepen) klachten
 • Stimuleren van sociaal gedrag
 • Leren aangaan en onderhouden van interacties met leeftijdsgenoten en volwassenen
 • Verminderen van angstgevoelens
 • Stimuleren van het gevoel van veiligheid en ontspanning
Logo Olyk Wit Label