0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Diensten

Theraplay

Theraplay heeft als doel om de relatie tussen uw kind en u als ouder / verzorger te verbeteren.
Door eenvoudige interactiespelletjes die therapeut, kind en ouder in de sessies met elkaar doen, wordt een natuurlijk patroon van speelse, gezonde interactie gestimuleerd. Deze speelse manier van omgaan met elkaar neemt u mee in uw aanpak thuis.

Ambulante hulpverlening

De begeleiding kan gericht zijn op een baby/peuter (eten, slapen, huilen, etc.), een schoolkind/jongere (opvoeding, ontwikkeling, leren, psycho-educatie, ouderbegeleiding) of een kind/jongere met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (ondersteunende begeleiding, opvoeding, ontwikkeling).

Speltherapie / psychomotorische therapie

Voor kinderen 3-12 jaar en oudere kinderen met een ontwikkelingsachterstand bieden wij de specifieke behandelmethodes speltherapie en psychomotorische therapie.

Nurture & Play

Vooraf vindt een screening plaats. Op basis daarvan gaan we na of de groepsinterventie passend is. Zo niet, dan kan individuele Nurture & Play of Theraplay helpend zijn.

 

Diagnostiek

Olyk-Kindertherapie biedt handelingsgerichte diagnostiek: kort sociaal-emotioneel onderzoek, eventueel in combinatie met een intelligentie onderzoek.

Yk
Logo Olyk Wit Label