0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Overzicht – Diensten

Interactie therapie ouder-kind

Om weer speelsheid en positiviteit in de omgang met elkaar te ervaren maken wij samen met ouder en kind gebruik van TheraplaySherborne samenspel en Floorplay. Kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek en complex trauma zijn bij ons welkom.

Gezin en netwerk

U kunt bij Olyk-Kindertherapie terecht voor vragen over opvoeding en ontwikkeling. De begeleiding kan gericht zijn op een baby/peuter (eten, slapen, huilen, etc.), een schoolkind/jongere (opvoeding, ontwikkeling, leren, psycho-educatie, ouderbegeleiding) of een kind/jongere met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (ondersteunende begeleiding, opvoeding, ontwikkeling).Wij bieden systeemgerichte interventies in de vorm van IPT, IAG en systeemtherapeutisch werk.

Vaktherapie

Voor kinderen en jongeren bieden wij speltherapie, bewegings- en lichaamsgerichte therapie en beeldende/creatieve therapie. Samen met het kind / de jongere wordt bekeken wat het beste past.

Nurture & Play

Wij bieden het specifieke programma Nurture & Play aan voor zwangeren en ouders van hele jonge kinderen/baby’s. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u of uw cliënt tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling extra steun kan gebruiken gericht op hechting en positief ouderschap. Onze aanpak is laagdrempelig en vriendelijk.

 

Diagnostiek

Olyk-Kindertherapie verricht handelingsgerichte diagnostiek. U kunt daarbij denken aan onderzoek naar opvoedvaardigheden, observatie onderzoek, perspectief onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek.

Logo Olyk Wit Label