Wanneer één lid van het gezin uit balans is, dan heeft dit invloed op de balans in het hele gezin.

Ondersteuning bij vragen over opvoeding, ontwikkeling en bredere systemische vragen/zorgen

Bij ‘lichte’ vragen

In sommige situaties voelt het niet alsof je een vraag hebt waarbij je direct professionele en langdurige hulp nodig hebt. Toch mis je tijdelijk de handvatten die je nodig hebt om positief en daadkrachtig in je gezinnetje te staan. Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Er is onlangs een stressvolle gebeurtenis geweest, zoals overlijden of een scheiding. Of je mist tijdelijk de energie om er echt te zijn voor je kind(eren) door factoren in jezelf of dingen waardoor je kind zich niet gelukkig voelt. Olyk-Kindertherapie biedt daarbij ondersteuning en dit wordt met een indicatie door de Zeeuwse gemeentes vergoed. De bedoeling van deze ondersteuning is dat u niet te lang blijft lopen met de problemen die u ervaart. Vroegtijdig professionele hulp inschakelen kan waardevol zijn om een opeenstapeling van problemen te voorkomen.

Als er meer nodig is

Wij zijn gespecialiseerd in (hechtingsgerichte) gezinstherapie. We maken daarbij gebruik van een combinatie van methodes, zoals DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy), Theraplay, Affectregulerende Vaktherapie, Beeldende therapie met gezinnen, Floorplay, systeemtherapie en systeemgerichte opvoedinterventies. We richten ons daarbij op herstel van relaties binnen het gezin, zodat negatieve interacties binnen het gezin omgezet worden in positieve interacties. Ook wanneer er sprake is van echtscheiding, kunnen wij meedenken in wat er nodig is om de balans weer te hervinden. Als team bundelen wij de krachten en expertises en zorgen ervoor dat de juiste hulp op de juiste plaats wordt geboden. Vaak bieden wij een combinatie van individuele therapie, interactie therapie, diagnostiek en behandeling in de thuissituatie.

Doen wat nodig is om jou als opvoeder en je kind/kinderen zo snel mogelijk weer het gevoel te geven dat je zelfstandig en positief verder kunt.

Wat kun je van ons verwachten als je begeleiding/behandeling in de thuissituatie nodig hebt?

Kijk voor meer informatie over onze werkwijze naar de pagina Ouders en Verzorgers. Onze systemisch hulpverleners zijn: Corina, Esther, Hans, Jolijn, Marei, Robert