Verdiepend werken met gezinnen

Sinds 1 april 2020 werk ik voor Olyk als systeem therapeutisch werker. Ik heb tot 2006 in de procesindustrie gewerkt en daar had ik een technische functie. Ik had het al een tijdje niet meer naar mijn zin en ik heb toen besloten om mijzelf om te gaan scholen naar jeugdhulpverlener.

Ik heb de HBO opleiding gedaan in de richting van Social Work en ik had daarbij het geluk dat ik gelijk aan het werk kon gaan als ambulant hulpverlener bij wat toen nog de Zuidwester heette in Brabant. In 2009 zijn de Zuidwester en Tender gefuseerd en beide organisaties zijn doorgegaan als Stichting Juzt. Juzt heeft altijd complexe problematiek behandeld en de jaren dat ik daar heb mogen werken heb ik veel geleerd. In de jaren dat ik daar ambulant hulpverlener was heb ik graag op een verdiepende manier met de gezinnen gewerkt.

Mijn doel is om de eigen kracht van het gezin op te zoeken. Dit doen we met elkaar met als doel de onderlinge relaties te verbeteren. 

Ontwikkelingsproblematiek en sociaal emotionele problemen

In 2015 ben ik als oudergezinsbegeleider op een residentiële voorziening gaan werken van Juzt. Kinderen die tijdelijk niet meer thuis konden wonen vanwege dermate grote gedragsproblemen werden daar behandeld. Het ging vaak om kinderen met ernstige gedragsproblemen die werden veroorzaakt door verschillende factoren. Problemen rond trauma en hechting stonden daar centraal. In de jaren dat ik daar heb gewerkt heb ik middels scholing veel geleerd over deze problematiek. Daarbij  heb ik  ook veel ervaring met kinderen met ontwikkelingsproblematiek zoals ASS (autisme) en sociaal emotionele problemen.

In 2018 kreeg ik de kans om de opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker te kunnen  gaan doen. Deze opleiding is vrij  nieuw en wordt binnen een streng kader verzorgd door vooraanstaande systeemtherapeuten. Als STWer ga ik in de  gezinnen nog beter kijken naar patronen en overtuigingen die negatief kunnen uitwerken op de  onderlinge relaties in het gezin.

Specialisaties

Jeugd en Gezin, Systeemtherapie, Echtscheiding, Hechting