Hoe wordt bij Olyk vaktherapie ingezet:

 • Als een op zichzelf staande individuele therapievorm, bij minder complexe hulpvragen.
 • Naast een vorm van systemische/gezins behandeling, om het kind of de jongere ook individueel te ondersteunen.
 • Als methodiek om toe te leiden naar andere vormen van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie of als onderdeel van een behandeltraject bij complex trauma.

Kinderen en jongeren die veel hebben meegemaakt kunnen daarover vaak niet meteen praten en zijn dan ook nog niet altijd toe aan bijvoorbeeld EMDR. Bij Olyk richten we ons eerst op het durven toelaten van de nare gevoelens en het op een speelse, creatieve, bewegingsgerichte manier kunnen reguleren van die nare gevoelens en gedachtes. Onze vaktherapeuten zijn allemaal een kei in het creatief vormgeven van levensverhalen, tijdlijnen en daarbij behorende traumaverhalen.

Waarna onze psychologen/orthopedagogen gericht aan de slag kunnen met het bewerken van de trauma’s zoals ze in het hoofd zijn opgeslagen…

 

Van het lijf naar het hoofd, van het hoofd weer naar het lijf: dat is hoe wij werken!

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van kinderpsychotherapie. Zoals volwassenen woorden gebruiken om zich te uiten, gebruiken kinderen hun spel als taal: terwijl ze spelen, uiten ze hun gevoelens, gedachten en ervaringen. In speltherapie maken we gebruik van deze natuurlijke uitingsvorm, omdat kinderen het vaak moeilijk vinden om hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Het kind mag bij de speltherapeut spelen in een veilige omgeving, de spelkamer. De inrichting van de spelkamer nodigt uit tot allerlei vormen van spel. Vanuit de cliëntgerichte benadering die onze speltherapeuten hanteren, geeft je kind aan waar het mee wil spelen. Wij gaan mee in de speelwereld van je kind en voegen binnen de speelwereld onze therapie in. Het kind krijgt zo de ruimte om nieuwe ervaringen op te doen en oude gebeurtenissen uit te spelen, waardoor hij/zij weer op zichzelf kan vertrouwen en op een positieve manier vanuit eigen kracht de wereld tegemoet kan treden.

Speltherapie is niet alleen ‘leuk samen spelen’. Onze speltherapeuten zijn intensief opgeleid, zodat zij het spel als gereedschap in kunnen zetten om jouw kind te helpen bij: verwerken van nare gebeurtenissen, aanleren van meer sociaal en passend gedrag, overwinnen van angsten, leren herkennen van emoties en gevoelens bij zichzelf en de ander, leren aanvoelen en aangeven van grenzen, en ontspannen in het lijf. Omdat de speltherapeut doelgericht (intentioneel) interventies toepast binnen het spel met je kind (interactief), blijkt speltherapie een krachtige, ervaringsgerichte behandelvorm te zijn die al veel kinderen heeft geholpen om zich krachtiger, kalmer en meer verbonden met hun omgeving te voelen.

De speltherapeuten die bij Olyk werkzaam zijn: Evelien, Jeannette en Rebecca

De spelpsychotherapeuten die bij Olyk werkzaam zijn: Eva en Sara

Bewegingstherapie (psychomotorische therapie, lichaamsgerichte therapie)

Voor sommige kinderen en jongeren is een benadering via motorische bewegingen prettiger dan het verwerken en leren middels kleiner spel. Vaak betreft dit kinderen/jongeren die over het algemeen meer in beweging zijn of bewegingsonrust laten zien. Sommige kinderen en jongeren hebben het letterlijk nodig om hun eigen lijf weer te ontdekken en van daaruit beter te leren reguleren (zichzelf tot rust te brengen). Voor die doelgroep bieden wij bewegings- en lichaamsgerichte therapie of danstherapie. Onze beeldende therapeut is ook gespecialiseerd in affectregulerende vaktherapie.

Bij Olyk werken als PM(K)Ters: Esther en Robert

Beeldende / creatieve therapie

Voor kinderen en jongeren die zich goed of beter kunnen uiten middels beeldend/creatief werken, hebben wij een beeldend therapeut in huis.

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Bijvoorbeeld door middel van schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. De cliënt doet tijdens het behandelproces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De cliënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Onze beeldend therapeut is Jennifer

Meer weten?

De verschillende vormen van vaktherapie kunnen helpend zijn bij uiteenlopende problemen, waardoor een kind/jongere soms vast kan lopen. Redenen om je kind aan te melden voor vaktherapie, kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Prikkelbaarheid, snel boos, snel huilen
 • Teruggetrokken of druk gedrag
 • Faalangst / onzekerheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Laag zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • Slaapproblemen, angstige dromen, angsten
 • Bedplassen
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Eetproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Pesten
 • Ruzie maken
 • Moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten
 • Het verlies van een dierbare
 • Een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname
 • Echtscheiding
 • Mishandeling, geweld, seksueel misbruik (als slachtoffer of als getuige)

Meer weten?

Vraag gerust naar de mogelijkheden. Wil je meer weten over vaktherapie? Kijk dan eens op de website van de landelijke vereniging van vaktherapeuten.