Manieren om Theraplay in te zetten

Theraplay kent vele toepassingsmogelijkheden en kan in verschillende vormen worden aangeboden:

 • De ‘standaard’ Theraplay behandeling, waarbij het kind samen met een of beide ouders in behandeling is. Afhankelijk van de situatie en jullie wensen worden één of meerdere sessies per week ingezet.
 • Een intensieve, kortdurende behandeling, waarbij er meerdere behandelingen op 1 dag plaatsvinden, meerdere dagen achter elkaar. Dit kan bijvoorbeeld in een vakantieweek plaatsvinden.
 • Korte ouder-kind consultatie (5 sessies). Aan de hand van een spelobservatie van jou en je kind (MIM) gaan we met je in gesprek over de knelpunten in de omgang met je kind. Soms kan dit gesprek met de bijbehorende adviezen al voldoende zijn om verder te komen, soms kan hierna een (kortdurend) Theraplay traject zinvol zijn.
 • Groepstheraplay, waarbij met kinderen in een groep gewerkt wordt of met meerdere gezinnen tegelijk.

Theraplay wordt bij Olyk regelmatig ingezet in combinatie met MBT (Mentaliseren Bevorderende Therapie), DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy), EMDR en andere vormen van behandeling.

Onze collega’s Evelien, Marei, Toos, Jeannette en Sara vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn!

Zo ontstaat een passend aanbod voor het behandelen van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders wanneer sprake is van hechtingsproblematiek.

Essentiële kenmerken

Theraplay is gebaseerd op vier essentiële kenmerken binnen een ouder-kind relatie:

 • Structuur
 • Betrokkenheid
 • Verzorging
 • Uitdaging

Structuur: binnen Theraplay staat structuur voor ritme, regelmaat, duidelijkheid. We willen graag dat de ouder de leiding heeft in de ouder-kind relatie, zodat het kind kan volgen en kan leren van de ouder.

Betrokkenheid: we proberen aan de hand van allerlei activiteiten waarbij de interactie centraal staat, de betrokkenheid die er van nature is, te vergroten.

Verzorging: hoe klein of groot het kind ook is, iedereen heeft verzorging nodig. Doel is dat het kind geniet van de verzorging die het krijgt en de ouder geniet van het geven van die verzorging. Het kind ervaart dat het de moeite waard is om verzorgd te worden, waardoor hij zich prettiger gaat voelen.

Uitdaging: om een stapje verder te komen in de ontwikkeling stimuleren we het kind om dingen te doen die het niet zo makkelijk vindt. Door dit op speelse wijze en passend bij het ontwikkelingsniveau (vooral niet te moeilijk) aan te bieden doet het kind dingen die het aandurft en trots kan het zijn op zichzelf.

Gedrag van uw kind

Ervaart u bij uw kind:

 • Boos, agressief of storend gedrag?
 • Opstandig of controlerend gedrag?
 • Te grote verlegenheid of teruggetrokken gedrag?
 • Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie, uithuisplaatsing of nare (traumatische) ervaringen?

Dan kan Theraplay waardevol zijn: door samen positieve ervaringen op te doen tijdens en na de sessies zal de onderlinge band versterken en bent u beiden meer in staat te genieten van elkaars gezelschap. Uw kind gaat zich meer geliefd en waardevol voelen en ervaart een veilige basis door uw betrokkenheid. Uw kind wordt daardoor zelfverzekerder en ongewenst gedrag zal verminderen. Als ouder gaat u uw kind beter aanvoelen, waardoor u het gedrag van uw kind beter kunt sturen. Theraplay is interactief, fysiek en LEUK !

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de verbindingen tussen de hersencellen groeien op basis van interactie tussen ouder en kind. Hoe meer positieve interactie, hoe beter ook het zelfbeeld van het kind.

Theraplay is bij uitstek geschikt voor adoptie- en pleegkinderen. Er is dan extra aandacht voor het vormen van nieuwe gehechtheidsrelatie en de impact van (vroegkinderliijk, complex) trauma op de ontwikkeling van het kind.

Theraplay kan echter ook worden ingezet voor bezoekregelingen met de biologische ouders of, in geval van tijdelijke uithuisplaatsing, voor herstel en verbetering van de biologische ouder-kind relatie.

Meer weten?

Bent u professional en wilt u meer informatie? Neem gerust contact op!