0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Klachtenregeling 

Heeft u vragen, klachten of bent u ergens niet tevreden over? Blijf er niet mee lopen. Meld het uw behandelaar!
Uw behandelaar kan u vertellen welke stappen u samen kunt zetten wanneer u ontevreden bent.

Samen lossen we het op!

Open communicatie tussen zorgverlener en cliënt

Bij Olyk-Kindertherapie hechten we veel waarde aan een goede en open communicatie tussen zorgverlener en cliënt. Het doel van de hulpverlening is immers altijd: samen werken aan het oplossen van de hulpvraag en verminderen van lijdensdruk. Heeft u een vraag of opmerking over de werkwijze of bent u ergens niet tevreden over, dan is het allereerst belangrijk dat u dit meldt bij de behandelaar. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een misverstand of miscommunicatie en zullen we gezamenlijk tot een oplossing komen.

Blijf in contact met uw zorgverlener, dat voorkomt vragen, onzekerheid en onwetendheid!

Indien u toch met onvrede en/of klachten blijft lopen, dan zijn er vanuit Olyk onderstaande mogelijkheden:

Vertrouwenspersoon Jeugd

Heeft u een gevoel van onvrede of een klacht en lukt het niet om dit onderling met uw behandelaar op te lossen. Dan kunt u altijd gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij de voorbereiding van en/of tijdens het gesprek met ons. Daarnaast biedt zij indien nodig ondersteuning bij het opstellen van een klacht of bij een zitting van de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten ten opzichte van de klacht maar behandelt de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. In geval van directe of persoonlijke betrokkenheid bij een onvrede/klacht, klager of beklaagde laat de vertrouwenspersoon zich vervangen. Ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon is gratis.

Voor informatie, advies en/of klachten kunt u contact opnemen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg via info@AKJ.nl of 088 – 55 51 000. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.akj.nl

 

Klachtencommissie Jeugd

Komt u er niet uit met de vertrouwenspersoon en de zorgaanbieder om de klacht op te lossen dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd van Klachtenportaal Zorg. U kunt dan met ondersteuning van de Vertrouwenspersoon Jeugd een brief opsturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier invullen op https://klachtenportaalzorg.nl

 

Logo Olyk Wit Label