0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Kwaliteit

Bij Olyk-Kindertherapie hechten we waarde aan kwaliteit en professionaliteit in de zorgverlening. Daarnaast willen we graag dat de communicatie tussen de client en de zorgverlener op een prettige en open wijze verloopt.

Borging van Kwaliteit

Voor een jeugdhulpverlener is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en om te beschikken over aantoonbare opleiding en kwaliteit van zorg. Daarom hebben wij ons allemaal aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging van ons eigen vakgebied. Voor de één is dat de landelijke vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen (NVO), voor de ander de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en voor weer een ander is dat de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). We zijn allemaal in ieder geval ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en/of bij de FVB om onze vakbekwaamheid aan te tonen en op peil te houden. Daarmee voldoen we aan de kwaliteitseisen die de overheid aan ons als zorgverleners stelt. Daarnaast vinden wij het fijn om regelmatig te overleggen met collega’s. Wij maken dan ook allemaal deel uit van een intervisiegroep en we volgen indien gewenst individuele supervisie.

NVO-logo

Meer informatie over NVO
website

NVO-logo

Meer informatie over SKJ
website

nvvs-logo

Meer informatie over NVVS
website

Theraplay logo

Meer informatie over Theraplay

website

FVB

Meer informatie over FVB

website

Meer informatie over VIT

website

Logo Olyk Wit Label