Horen, zien en je gehoord en gezien voelen...

Open communicatie tussen zorgverlener en cliënt

Bij Olyk hechten we veel waarde aan een goede en open communicatie tussen zorgverlener en cliënt. Het doel van de hulpverlening is immers altijd: samen werken aan het oplossen van de hulpvraag en verminderen van lijdensdruk. Heb je een vraag of opmerking over de werkwijze of ben je ergens niet tevreden over, dan is het allereerst belangrijk dat je dit meldt bij de behandelaar. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een misverstand of miscommunicatie en zullen we gezamenlijk tot een oplossing komen.

Blijf in contact met je zorgverlener, dat voorkomt vragen, onzekerheid en onwetendheid!

Indien je toch met onvrede en/of klachten blijft lopen, dan zijn er vanuit Olyk onderstaande mogelijkheden:

Gesprek met de leidinggevende en je behandelaar

Soms zitten je behandelaar en jij als ouder/verzorger/kind/jongere in een negatieve spiraal waar jullie samen niet uitkomen. Dan kan het helpend zijn dat jij of je behandelaar contact zoekt met de leidinggevende van Olyk. Deze is niet inhoudelijk betrokken bij de casus en kan daarom wat meer vanuit een afstandspositie meedenken. Vaak helpt het als je je gehoord voelt en kan er vervolgens een herstelgesprek tussen jou en de behandelaar plaatsvinden, waarna we samen kunnen besluiten of de behandelaar jou blijft zien of dat er iets/iemand anders nodig is voor jou.

Vertrouwenspersoon Jeugd

Blijf je een gevoel van onvrede of een klacht houden en lukt het niet om dit onderling met de behandelaar en eventueel tussenkomst van de leidinggevende op te lossen. Dan kun je altijd gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan jou ondersteunen bij de voorbereiding van en/of tijdens het gesprek met ons. Daarnaast biedt zij indien nodig ondersteuning bij het opstellen van een klacht of bij een zitting van de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon informeert je over jouw rechten ten opzichte van de klacht maar behandelt de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. In geval van directe of persoonlijke betrokkenheid bij een onvrede/klacht, klager of beklaagde laat de vertrouwenspersoon zich vervangen. Ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon is gratis.

Voor informatie, advies en/of klachten kun je contact opnemen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg via https://jeugdstem.nl/contact/ik-heb-een-klacht of 088 – 55 51 000. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kun je kijken op https://jeugdstem.nl/.

Klachtencommissie Jeugd

Kom je er niet uit met de vertrouwenspersoon en de zorgaanbieder om de klacht op te lossen dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd van Klachtenportaal Zorg. Je kunt dan met ondersteuning van de Vertrouwenspersoon Jeugd een brief opsturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier invullen op https://klachtenportaalzorg.nl.