0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Floorplay

FloorPlay is een methode waarin u als ouder thuis gecoacht wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan. Het FloorPlay programma krijgt steeds meer bekendheid als een heel interessante benadering om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te helpen. Het is ook een passende methode voor kinderen met autisme.
Oly-and-Yk-Olyk-Theraplay

Het is een onderlinge wisselwerking die tijd en aandacht vraagt van uw kant, maar de resultaten mogen er zijn. Het kind ontwikkelt zich door de interactie met u als ouder. De FloorPlay coach helpt en begeleidt u hiermee. De bedoeling is dat zodoende de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd.

Samen met u als ouder/verzorger wordt naar het profiel van uw kind gekeken: of uw kind problemen heeft op het gebied van overgevoeligheid of ondergevoeligheid voor prikkels, tegendraads is of meegaand, in zichzelf gekeerd is, of het hyperactief is, een aandachtsprobleem heeft, kortom naar hoe uw kind zich ontwikkelt.
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het niet altijd duidelijk wat de aard van de problematiek is. Met FloorPlay worden de cognitieve en sociale capaciteiten van uw kind zichtbaar.

FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Het kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de relatie met de ouder. Het kind leert zich te ontwikkelen en een steeds hogere mijlpaal te bereiken. FloorPlay is een therapeutisch programma, dat stap voor stap bij de ouders wordt geïntroduceerd, dat leuk is voor uw kind en effectief is gebleken!

Over de grondlegger en de bedoeling van FloorPlay

Stanley Greenspan en Serena Wieder (uit de VS), de grondleggers van FloorPlay hadden een missie: een model maken om het kind en zijn ontwikkelingsfase in spel te begrijpen, te coachen en het kind op de beste manier te laten ontwikkelen. Deze methode is een combinatie van het Floortime ontwikkelingsmodel en The Play Project-programma van Rick Solomon. Hij heeft met “The Play Project” Floortime toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor ouders. 

Het eerste wat een kind leert, leert hij in zijn emotionele ontwikkeling. Jij als ouder gaat in op de interesses van je kind en komt geleidelijk meer in contact. Deze methode zou je op heel veel kinderen toe kunnen passen, maar is speciaal bedoeld voor kinderen die drukker zijn, moeilijk contact maken (bijvoorbeeld bij autisme) en problemen hebben op andere gebieden van functioneren. Vaak is er ook sprake van een afwijking of stoornis in de (sensorische) prikkelverwerking of motorische ontwikkeling, hechtingsproblemen of regulatieproblemen. De ouders zijn de voeding van het kind, contact met het kind staat bij FloorPlay centraal.

Naast de therapie kun je FloorPlay ook in het dagelijks leven gebruiken: thuis, op school, bij familie of bij het buiten spelen. Het maakt het voor het kind gemakkelijker zich te uiten, te ontwikkelen en wat hij of zij heeft geleerd te laten zien. Kortom de FloorPlay methode is ook na de therapiesessies nuttig te gebruiken.

 

Logo Olyk Wit Label