0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Gezin en Netwerk

U kunt bij Olyk-Kindertherapie terecht voor vragen over opvoeding en ontwikkeling. De begeleiding kan gericht zijn op een baby/peuter (eten, slapen, huilen, etc.), een schoolkind/jongere (opvoeding, ontwikkeling, leren, psycho-educatie, ouderbegeleiding) of een kind/jongere met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (ondersteunende begeleiding, opvoeding, ontwikkeling).Wij bieden systeemgerichte interventies in de vorm van IPT, IAG en systeemtherapeutisch werk.
Oly-Yk-Olyk-Extra

Ondersteuning thuis bij vragen over opvoeding, ontwikkeling en bredere systemische vragen/zorgen

Bij ‘lichte’ vragen

In sommige situaties voelt het niet alsof je een vraag hebt waarbij je direct professionele en langdurige hulp nodig hebt. Toch mis je tijdelijk de handvatten die je nodig hebt om positief en daadkrachtig in je gezinnetje te staan. Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Er is onlangs een stressvolle gebeurtenis geweest, zoals overlijden of een scheiding. Of je mist tijdelijk de energie om er echt te zijn voor je kind(eren) door factoren in jezelf of dingen waardoor je kind zich niet gelukkig voelt. Olyk-Kindertherapie biedt daarbij ondersteuning en dit wordt met een indicatie door de Zeeuwse gemeentes vergoed. De bedoeling van deze ondersteuning is dat u niet te lang blijft lopen met de problemen die u ervaart. Vroegtijdig professionele hulp inschakelen kan waardevol zijn om een opeenstapeling van problemen te voorkomen.

Als er meer nodig is

Wij zijn gespecialiseerd in hechtingsgerichte gezinstherapie. We maken daarbij gebruik van een combinatie van methodes, zoals DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy), Theraplay, Sherborne, Floorplay en systeemgerichte opvoedinterventies. We richten ons daarbij op herstel van relaties binnen het gezin, zodat negatieve interacties binnen het gezin omgezet worden in positieve interacties. Ook wanneer er sprake is van echtscheiding, kunnen wij meedenken in wat er nodig is om de balans weer te hervinden. Als team bundelen wij de krachten en expertises en zorgen ervoor dat de juiste hulp op de juiste plaats wordt geboden. Vaak bieden wij een combinatie van individuele therapie, interactie therapie, diagnostiek en behandeling in de thuissituatie. Ons motto: doen wat nodig is om u als ouder/verzorger en uw kind/kinderen zo snel mogelijk weer het gevoel te geven dat u zelfstandig en positief verder kunt.

Wat kunt u van ons verwachten als u begeleiding/behandeling in de thuissituatie nodig heeft?

Wij hebben een Jeugd- en gezinsprofessional die tevens Theraplay kan inzetten. Daarnaast hebben wij een Intensief Ambulant Gezinsprofessional die gespecialiseerd is in contextuele benadering en samen met u gebruik kan maken van video interactie begeleiding. Tevens hebben wij een systeemtherapeutisch werker die samen met u kan werken aan onderliggende processen die problemen soms in stand kunnen houden. De STWer staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg. Als relatiedeskundige zoekt de STWer de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking. Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

 Smiling kids

Logo Olyk Wit Label