0113 - 745 706 mail@olyk.nl

Vaktherapie kind/jongere

Als praten niet helpt… Binnen onze praktijk bieden wij voor kinderen en jongeren diverse vormen van vaktherapie aan: speltherapie, psychomotorische/bewegingstherapie, lichaamsgerichte therapie, danstherapie, beeldende therapie.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van kinderpsychotherapie. Zoals volwassenen woorden gebruiken om zich te uiten, gebruiken kinderen hun spel als taal: terwijl ze spelen, uiten ze hun gevoelens, gedachten en ervaringen. In speltherapie maken we gebruik van deze natuurlijke uitingsvorm, omdat kinderen het vaak moeilijk vinden om hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Uw kind mag bij de speltherapeut spelen in een veilige omgeving, de spelkamer. De inrichting van de spelkamer nodigt uit tot allerlei vormen van spel. Vanuit de cliëntgerichte benadering die onze speltherapeuten hanteren, geeft uw kind aan waar het mee wil spelen. Wij gaan mee in de speelwereld van uw kind en voegen binnen de speelwereld onze therapie in. Uw kind krijgt de ruimte om nieuwe ervaringen op te doen en oude gebeurtenissen uit te spelen, waardoor hij/zij weer op zichzelf kan vertrouwen en op een positieve manier vanuit eigen kracht de wereld tegemoet kan treden.

Bewegingstherapie (psychomotorische therapie, danstherapie, lichaamsgerichte therapie)

Voor sommige kinderen en jongeren is een benadering via motorische bewegingen prettiger dan het verwerken en leren middels kleiner spel. Vaak betreft dit kinderen/jongeren die over het algemeen meer in beweging zijn of bewegingsonrust laten zien. Sommige kinderen en jongeren hebben het letterlijk nodig om hun eigen lijf weer te ontdekken en van daaruit beter te leren reguleren (zichzelf tot rust te brengen). Voor die doelgroep bieden wij bewegings- en lichaamsgerichte therapie of danstherapie. Onze bewegingstherapeut is ook gespecialiseerd in affectregulerende vaktherapie (ArVT, zie ook http://www.affectregulerendevaktherapie.nl/).

Beeldende / creatieve therapie

Voor kinderen en jongeren die zich goed of beter kunnen uiten middels beeldend/creatief werken, hebben wij een beeldend therapeut in huis.

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. De cliënt doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De cliënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

De verschillende vormen van vaktherapie kunnen helpend zijn bij uiteenlopende problemen, waardoor een kind/jongere soms vast kan lopen. Redenen om uw kind aan te melden voor vaktherapie, kunnen bijvoorbeeld zijn:

 •  Prikkelbaarheid, snel boos, snel huilen
 • Teruggetrokken of druk gedrag
 • Faalangst / onzekerheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Laag zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • Slaapproblemen, angstige dromen, angsten
 • Bedplassen
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Eetproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Pesten
 • Ruzie maken
 • Moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten
 • Het verlies van een dierbare
 • Een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname
 • Echtscheiding
 • Mishandeling, geweld, seksueel misbruik (als slachtoffer of als getuige)

Meer weten?

Vraag gerust naar de mogelijkheden. Wilt u / wil jij meer weten over vaktherapie? Kijk dan eens op de website van de landelijke vereniging van vaktherapeuten: www.vaktherapie.nl

Logo Olyk Wit Label